4 Národní Muzeum Amerických Indiánů

Publikováno : 2018-09-29 18:12:32
Kategorie : Amerika

Poprvé vyrážíme do centra D.C.. Pěšky jdeme přes Takoma Park na stanici metra Takoma. Stanice jsou jednoduché betonové ze ztraceného bednění.

Vozy metra jsou takové nerezové plechovky, pospojované do vláčku. Jsou skromné, účelné.

V metru je málo světla. Jednou přesedáme. Vystupujeme ve stanici Archives. Přejdeme dvě silnice a za chvíli jsme na Mallu. Velké klasicistní budovy sobě navzájem podobné. Uprostřed rozlehlá travnatá plocha.

Na trávníku se občerstvují lidé, je tu pěkný starodávný kolotoč, bílý stan coby improvizovaná modlitebna. Kolem silnic protínajících Mall stojí americké trucky s občerstvením. Svačinu si sníme u kašny. Strážník nás varuje před veverkami. Tady nejsou tak roztomilé jako v Takomě, tady jsou to predátoři usilující o svačinu.

Když si sedneme na obrubu kašny, budeme v bezpečí. Ideálně, doporučuje strážník, si můžeme strčit nohy do vody, je to příjemné. Má pravdu.

Přehlasovali jsme Jonáše, který by rád do Národního Muzea Letectví a Kosmonautiky a jdeme do Národního Muzea Amerických Indiánů. Budova MNAI je povedená architektura.

S kapesním nožíkem do muzea nesmím. Schovávám ho pod kámen. V přízemí je do stropu otevřená hala. Dole jsou vystaveny indiánské lodě. Naproti vchodu je schodiště a výtah. Expozice je za nimi. Začíná se od 4. podlaží. Tam jsou hezké předměty, herna pro děti. Působí to jakoby někdo na území Ameriky posbíral předměty, co tam zbyli po předešlých obyvatelích a nastrkal to do vitrín. O patro níž jsou Indiáni v reklamě a průmyslu. Plakát dívky s dlouhýma nohama v plavkách, co má na hlavě náčelnickou čelenku, logo výrobce másla s Indiánem. Jsou tu vyobrazeny americké zbraně, které mají indiánské názvy- střela Tomahawk, vrtulníky Apache, ragbyový klub, fotka putyky s indiánským názvem.... Je to dost neuctivé ke kultuře jíž by mělo muzeum uctívat. V třetím podlaží je i expozice věnovaná Inkům Severoameričtí Indiáni nejsou dost zajímavý? Je třeba ukázat, že v Jižní Americe byla vyspělejší kultura?

V prvním patře je zdokumentován odsun Indiánů z východní části USA za řeku Mississippi. Ten měl zamezit střetům Indiánů s kolonisty. Ti se též nesměli stěhovat za hranice řeky Mississippi.

  Je zde zdokumentován  nedobrovolný odsun kmene Čerokíů, kteří původně žili na území dnešní Severní a Jižní Karolíny a Tennessee. Bylo jim nabídnuto odstupné, za to, že opustí svá území a odejdou na území dnešní Oklahomy. Ti, kteří tak neučinili do 23.května 1837 byly násilně  vyhnáni. Tomuto vyhnání, kterému Indiáni říkají Cesta slz (doslovný překlad z Čerokíštiny "cesta na které jsme plakali"), velel hrdinný generál Winfield Scott. Při odsunu zahynulo odhadem kolem 4000 indiánů. Následně porážku uznal i náčelník John Ross a dohodl podmínky odsunu zbylých 11 000 Indiánů již v jejich vlastní režii, bez zbytečné ztráty životů a utrpení. Asi 1000 Indiánům se podařilo zůstat na původním území. Část se skrývala v horách. Část žila na soukromém území spřízněných kolonistů. 400 členů Indiánského kmene dál zůstávalo na  pozemcích bílého majitele Villiama Hollanda Thomase, který byl jako dítě Indiány adoptován. Pozemky leželi na území posvátných Kouřových hor. Z Villiama Hollanda Thomase se stal následně senátor a podařilo se mu pro Čerokie získat americké občanství. Zadlužil se však a tak se jeho majetek včetně pozemků stal předmětem věřitelů. Indiáni poslali delegaci do Washingtonu a té se podařilo s vládou vyjednat vynětí teritorií z prodeje věřitelům a byla založena indiánská rezervace. V současné době zaujímá indiánská rezervace Qualla Boundary plochu cca 55 000 akrů. Indiáni zde mají své školy, policii, provozují kasino. Kouřové hory jsou součástí horského masivu Apalačských hor.  Apalačské hory  jsou na východě USA. Na severu zasahuje masiv do Kanady na jihu končí až v Alabamě. 

Muzeum Amarických Indiánů není samotnými Američany považováno za příliš povedené. V Americe je trauma ze vztahu k Afričanům. Trauma z otroctví. V muzeu není cítit respekt, touha pochopit kdo byli Indiáni a proč museli odejít. Je to jakési odlidštělé akademické hodnocení, že byli tu nějaké kmeny divoké, měli hezké čelenky a byli bojovní. Naši předkové se k nim nezachovali úplně čestně. Ale všichni ti nečestní mužové mají po Americe pomníky a jsou uctíváni jako stateční válečníci a zakladatelé státu. Velké národy vznikají, když národ je přesvědčený o své dějinné úloze a krutostí předčí ty jež si podrobuje. Je obdivuhodné, když cokoli velkého vzniká a je to děsivé zároveň.

Kousek od Muzea Indiánů je Muzeum sculptur. Malý příjemný parčík, kde je hodně soch od Henryho Moora,

je v něm i strom přání od Yoko Ono.

Každý jsme ne něj zavěsili jedno přání. V trucku jsme si koupili oběd. Prší, schováváme se pod stromy. Cestou na metro jsme měli vyhlídnutou kavárnu. Byla zavřená, uvnitř byla policie.

Vracíme se k metru Archives. Před metrem stojí socha generála Winfielda Scota.

Přidat komentář

 (s http://)