Making of

Vyrábím převážně užitkovou keramiku. Většinu keramiky točím na hrnčířském kruhu. Keramiku pálím v peci na dřevo. Při redukčním výpalu v peci na dřevo probíhají v peci odlišné reakce než v peci elektrické. Každý kus vzešlý z takové pece, i když je dělán zcela stejným způsobem, se liší. Taková odlišnost je žádoucí a živly podílející se na výsledné podobě jsou spoluautory díla a přistupuji k nim s pokorou. K výrobě používám porcelán, kameninu a kameninu ostřenou šamotem. Pálím na teplotu okolo 1300°C. Glazury si částečně připravuji sám. Hlínu obvykle kupuji. V některých glazurách využívám minerálů obsažených v popelu. Některé glazury vytvářím z místních jílů. Nově pálím též v peci elektrické. V elektrické peci se snáz docílí shody výrobků stejného dekoru. Při výpalu nejsem závislý na počasí a můžu pálit celoročně. I v el. peci pálím ušlechtilé materiály na teplotu vyšší než 1250°C.

Fotografie nahoře jsou od Lucie Fenclové.