11 Den díkůvzdání a Great Falls Park

Publikováno : 2018-12-07 13:45:48
Kategorie : Amerika

Den díkůvzdání je asi nejdůležitější Americký svátek.

K břehům Ameriky připlula loď s Anglickými přistěhovalci. Na palubě byly celé rodiny. Založili osadu, snažili se v neznámém kontinentu uchytit a přežít. Umírali a jejich počty se tenčili. Indiáni kmene Wampanoag je z počátku jen sledovali. Získali si jejich důvěru právě proto, že připluli i s ženami a dětmi. Muži, když jdou na válečnou výpravu neberou s sebou ženy a děti. Indiáni jim začali vypomáhat s obživou. Wampanaoag jsou lidé úsvitu. Žili na východním pobřeží a tak byli první ke komu přicházeli sluneční paprsky. Neví se nakolik se Indiánům Anglických přistěhovalců zželelo a nakolik to byla racionální úvaha. Kmen byl zdecimován nemocemi, které sem zavlekl bílý muž. Byl oslaben a hrozilo mu nebezpečí od mocného sousedního kmene. Spojenectví s osadníky mohlo být do budoucna výhodné pro obě strany. Osadníci jako vyslanci mocného národa, který připlouval k břehům Ameriky mohli Indiánům do budoucna zprostředkovat mocného spojence. Roku 1621 osadníci s Indiány společně zaseli kukuřici. Úroda byla bohatá. Osadníci cítili, že končí utrpení, kdy bojovali o holý život. Chtěli vzdát bohu dík, že stál při nich v těžké chvíli. Bůh a víra v něj jim přinesla vysvobození. Na oslavu první úrody přinesli Indiáni ulovené jeleny. Traduje se, že oslava byla veliká a zasela přátelství mezi dvěma národy.

Na počest této události se slaví po celém Severoamerickém kontinentu Den díkůvzdání. V Kanadě druhé pondělí v říjnu, v Americe čtvrtý čtvrtek v listopadu. Na den díkůvzdání se schází široká rodina. Není to svátek konzumu, neshání se po obchodech dárky. Je to jen o sdílení v rodinném kruhu. Jí se nadívaný krocan, brusinková omáčka, šťouchané brambory, dýňový koláč. Někdy oslava trvá 3 dny. Při slavnostní tabuli účastníci postupně děkují za to dobré co rok přinesl. Upekl jsem nadívaného krocana.

U stolu jsme postupně děkovali. Jonáš mimo jiné děkoval za to že je v Americe.

Indiáni kmene Wampanoag bílému muži zprostředkovávali obchod s domorodými národy. Obchodovalo se zejména s bobřími kožešinami. Nová generace kmene Wampanoag již byla částečně civilizovaná.  Zemřel náčelník kmene Massasoit. Místo po otci zastoupil Filip. Byl vzdělaný. Dával na odiv své bohatství Wampanoagové se pro osadníky stali nepotřební. Obchod již dokázali prostředkovat sami. Dovezli s sebou prasata, která volně pobíhala krajinou a nemaje v místě přirozeného nepřítele ničila Indiánům úrodu. Zem už nebyla dost velká pro všechny. Indiáni přicházeli o svá území. Filip chtěl situaci změnit. Ale nové velení osadníků nechtělo Indiánům vyhovět. Teď už byli na obtíž. Filip se dozvěděl jak bílí muži vyvraždili ležení sousedního kmene ve kterém byly ženy a děti. To se mezi Indiány nedělalo. Pro Filipa to bylo varovaní, že jej jeho spojenec může kdykoli zradit a že nezastaví se před ničím. Filip zosnoval povstání. Chtěl aby Indiáni zas žili po staru. Chtěl jim vrátit jejich hrdost. Válka krále Filipa trvala 3 roky. Filip válku prohrál. Vrátil se na území, které původně kmen obýval. Bylo jisté, že zde bude dopaden. Chtěl žít svým životem ve své zemi a není-li to možné, pak radši odejde za svými předky. Filip Byl dopaden. Rozsekán na kusy, které byli pohozeny po kraji. Jeho hlava byla nabodnuta na kůl a pro výstrahu dalším vzpupným Indiánům ponechána k zetlení.

Nad Washingtonem D.C. je řeka Potomac zaříznuta hluboko do skály, valí se přes skalní ostrohy a kameny a tvoří vodopády. Park s největším vodopádem se jmenuje Great Falls Park. Leží asi 40 minut cesty od Washingtonu.

Georg Washington nechal okolo vodopádů zřídit kanál kterým proplouvaly lodě.

Součástí kanálu byl lodní výtah. Kolem kanálu stály domy osadníků. Kolem řeky vede hezká cesta. Místy je půda promočená, tvoří se drobná jezírka.

Aničku chodí doučovat angličtinu dívka ze sousedství. Anička se v angličtině dost zlepšila. Já pokroky zatím moc nedělám. Od příštího týdne bych měl mít 2 hodiny angličtiny týdně. Zaplatil jsem vstupní poplatek 20 dolarů. Neúspěšně vyplnil test, načeš mi byl přidělen lektor, za kterého už nic neplatím.

Táta holky, která učí Aničku mě pozval, abych se k němu šel dívat na Americký fotbal. Napřed jsem to chtěl zamítnout. Bez angličtiny tam budu jen trapně sedět. Nakonec jsem se odvážil. Otevřel mi muž, který vypadal americky a přísně. Držel za obojek vlčáka, který poskakoval a zuřivě na mě štěkal. Pes se uklidnil, jen vždy, když jsem přecházel z místnosti do místnosti, byl ve střehu a štěkáním mě usměrňoval. Napřed jsme postávali v kuchyni, kupodivu jsem se docela dorozuměl. Byli milý. Máma A. učí na Univerzitě a školí učitele  v Montessori školách, otec je advokát, pomáhá dětem. Přesouváme se dolu k obří televizi. K americkému fotbalu se jí nachos s mletým masem a roztaveným sýrem. Zapíjí se to pivem. Vybral jsem si Mexické pivo, pak Plzeň. Na fotbal přišli ještě dva kamarádi J. Jeden z nich je detektiv, druhý pomáhá v Africe lidem s nákazou HIV. Fotbal se moc nesleduje. J. fandí Washington Redskins P. Philadelphiii. V komunikaci si pomáháme laptopem. Bavíme se o naší cestě na konci pobytu. J. mi doporučuje ať Státy profrčíme. To nejzajímavější začíná od Nového Mexica. Doporučuje Grand Canyon, Zion. Bryce Canyon. Nabízí mi půjčit kempovací vybavení. Říkám, že všechno máme a do auta se nám nic víc nevejde. Ale to neumím anglicky vyjádřit. Tak zůstávám jen u toho, že máme malé auto. Když se P. dozví, že máme Hondu Civic, vysměje se mi, že on má dodávku a když jedou na dovolenou tak je celá plná. Obhajuju, že se musíme uskromnit, že to zvládneme, že na větší auto jsme neměli dost peněz. Pro jistotu zatajím, že naše Honda Civic je dvoudvéřová. Bavíme se o muzice. Napřed o té světové, pak o naší. Říkám, že to co se u nás hraje v rádiu je hrozný, ale že jsou u nás i dobrý muzikanti. Na ukázku pouštím Proměny od Čechomoru, Psí vojáky, Lucii v opeře, Mejlu Hlavsu, Dunaj. Líbí se jim to. Největší úspěch mají Psí vojáci. Název kapely Psí vojáci vychází z názvu válečného spolku indiánského kmene Šajenů.