9 Halloween

Publikováno : 2018-11-15 22:17:46
Kategorie : Amerika

První měsíce byly organizačně hodně náročné. Zřizování účtu, telefonu, umístnění dětí do školy, přihlášení služeb.... zjistit kde co jak funguje. To co člověk buduje celý život postupně, zařídit během několika dnů.

Ze začátku jsem Aničku vodil do školy pěšky. Na přechodech hlídají dopravu v době školních přesunů lidé v reflexních vestách. Jsou to většinou takové hodné maminy. Nejradši máme ty, co stojí u Coopu. Sendy jsme naučili říkat dobrý den. Pro děti má vždycky nějaké vlídné slovo a pohlazení. Když se věnuje nějakému jinému dítěti, Anička neváhá stoupnout si do fronty a počkat až ji Sendy obejme. Jednou jsme šli přes přechod i s Jonášem. To je Tvůj syn? Zeptali se mě. Vítáme Vás na palubě řekli. Toto označení se používá, když vstupujete nově do nějakého společenství.

Děti vozí do školy žlutý autobus.

Pán který jde přede mnou na cestě do školy nese na rameni strunovou sekačku.  Protože se sekačka točila, bál  jsem se, že se náhle otočí, nebo udělá nějaký prudký pohyb a omylem mi uřízne hlavu. Radši jsem přešel na druhý chodník.

Jonáš je se svou angličtinou zařazen do běžné výuky, Aničce ve škole pomáhají s výukou angličtiny.  Na konci listopadu se slavil Halloween. 

Ve washingtonské ZOO se zabydleli kostlivci s velkým předstihem.

Lidé postupně začali zdobit své domy. Kostry vylézali na povrch. Ze země rostly náhrobky, všelijaká havěť opanovala ulice. Domy porostly pavučinou. Zohavené potrhané, krví zalité údy panenek se váleli po zahradách.

Halloween je původně irský svátek, který vznik den před dnem všech svatých. Slovo Halloween je zkrácením All Hallows' Eve na Halloween. 31.10. chodí koledníci po domech a slovy Trick or treat (koledu, nebo něco provedu) vyhrožují obyvatelům domu a dožadují se sladkostí. U nás byla nejdřív ve vedlejší ulici pizza párty. Když se všichni najedli. Vyrazili děti za koledou. Anička původně koledovat nechtěla, ale Z. jí s sebou vytáhla. Jonáš byl u V. společně s P..    Převlečeni do kostýmů lákali koledníky, aby je pak zpoza keře vystrašili. Pak jim dali koledu. 

Nakoupil jsem velký pytel sladkostí, žadnej šmejd, samý Snickers, Twix, M&M... a čekali jsme s Lenkou doma na koledníky. Ze začátku moc nechodili. Lenka se bála, že sladkosti neudáme a tak koledníčkům, kteří se ptali, jestli si mají vzít jednu sladkost nebo dvě, vnucovala k jejich překvapení ať si opakovaně nabírají plnými hrstmi. Musel jsem jí zarazit. Koledníčci většinou nekoledovali. Jen zazvonili a čekali co jim dáme. Naše děti se vrátili spokojené. Anička vykoledovala velkou koledu.

Školy pořádají před Halloweenem velký kostýmový průvod.

Jonáš chodí do skauta. Chodí tam v uniformách. poslední schůzky chodili po domech prodávat vstupenky na palačinkový den. Pořádají jej v Presbytariánském kostele.  Z výtěžku jezdí skauti v létě na tábor. Na akci hodně pomáhali rodiče. Rozváželi děti, když nabízeli vstupenky, pomáhali i při samotné akci. Hodně se tu dobrovolničí. Komerční kroužky, akce jsou velmi drahé, tak se lidé snaží uspořádat si v komunitě zábavu svépomocí. Je tu pro to prostor.

Takoma Park je národnostně velmi pestrý. Jednou do roka škola pořádá slavnostní den na kterém mohou děti představit zem, ze které pochází. Jonaš s D. prezentovali Českou republiku.  Bylo tam hodně zemí. Většinou navařili i místní speciality, dobrá ochutnávka. Na podiu byl hezký program. Pěkně to odsejpalo, nikdo program zbytečně nenatahoval. Nejlepší byli tanečníci. V Takoma Parku žije mnoho Etiopanů. Většina členů tanečního souboru je z Etiopie: